Saturday, 25 June 2011

Eliberarea cărţii de identitate la solicitarea cetăţenilor români

G. Eliberarea cărţii de identitate la solicitarea cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul în România
          În această situaţie solicitantul se prezintă la serviciul de evidenţa persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde doreşte să-şi stabilească domiciliul şi va prezenta:
1. cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
2. certificatul de naştere, în original şi copie;
3. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original şi copie;
4. hotărîrea de divorţ definitivă şi irevocabilă, în original şi copie;
5. certificatul de deces al soţului/soţiei, decedat/decedată în cazul soţului supravieţuitor, în original şi copie ;
6. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară, contract de vînzare/cumpărare, adeverinţă de la registrul agricol pentru cetăţenii din mediul rural, etc.);
7. paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobîndirea cetăţeniei române emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, în original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, în original şi copie.
8. actul de identitate şi/sau paşaportul eliberate de autorităţile străine, în original şi copie; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
9. taxa consulară achitată la CEC în valoare de 41 lei;
10. chitanţa reprezentînd plata contravalorii cărţii de identitate, respectiv 7 lei;
11. timbru fiscal sau dovada de achitare a taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 4 lei.
           *certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărîrile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, procurate în străinătate şi investite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.
          *solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române, vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atît pentru ei, cît şi pentru copiii minori.
          *în situaţia în care numai unul din părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţămîntul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărîrii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune o copie a hotărîrii judecătoreşti rămasă definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie.
          *cererea completată cu date inexacte sau omisiuni şi neanexarea (în funcţie de situaţie) a documentelor menţionate, nu poate fi aprobată.

Mai multe informatii se poate gasii aici. >>>

Tuesday, 26 April 2011

Consulatul Honorar Roman in Porto, Portugal
Informatile de pe pagina consulatului honrar din Porto sunt scrise parca de un copil de clasa a 5-a. Wikipedia are mai multe informatie decat pagina aceasta.
Imi pare rau dar ocupati-va de site stimate doamne si stimati domni. Sunteti angajati publici, daca nu vreti, lasatii pe altii in locul vostru.http://www.consuladoromenia.com/

Monday, 28 March 2011

Mersul Trenurilor - Timisoara Nord - Plecari - Martie 2011

Nimenea nu prea stie exact mersul trenurilor in Romania. Chiar si lista aceasta pare sa fie falsa sau incompleta. 
Am mers cu trenul din Timisoara inspre Oradea si a fost perfect. Toate trenurile au ajuns la timp si a fost foarte comfortabil. Este pacat ca nu se mai investeste in calea ferata. Este mult mai placut decat sa i-au un microbus si sa-mi risc viata pe sosea. Majoritatea conducatorilor auto merg cu viteza mult prea mare si nu respecta regulile de circulatie. Asta e un fact. Pe sosea in afara localitatii trebuie sa circulati cu 80km/h nu cu 130km/h!! Straziile nationale in Romania nu sunt piste de curse auto.  Ma simt c-am singur cu parerea asta. Daca vedeti un nebun care circula cu maxim 80km/h in afara localitatilor si cu max. 45km/h in localitati (eu includ si satele prin care trec ca localitate), sa stiti ca sunt eu. Nu am chef sa mor sau sa omor pe cineva cu masina. E mult prea cumuna chestia asta. Vreau si eu sa mor de ceva mai exotic. Muscat de tigru siberian sau in lupta cu un urs polar.
In orice caz a merge cu trenul in Romania e placut si mai repede decat cu masina in ziua de azi. Credeti-ma. Folositi iara trenurile. 

Saturday, 27 February 2010

Directia de Evidenta a Persoanelor Oradea

Oradea
Directia de Evidenta a Persoanelor
Str. Republicii nr.24, Oradea, Bihor, CP 410025


SERVICIUL DE EVIDENTA A PERSOANELOR
Luni, Marti, Miercuri, Vineri
intre 08,00 – 15,30
Joi
intre08,00 – 18,00


http://www.evp-oradea.ro/evp5/index.php

Wednesday, 24 September 2008

Ministerul Internelor si Reformei Administrative
- Info about statistics in Romania

http://www.mira.gov.ro/Home/index.htm

Wednesday, 20 August 2008

Romanian Embassy in London (Consular section)

Address in London:

Romanian Embassy
Consulate Section
Arundel House
4 Palace Green
London W8 4QD [Map]

Opening Times:

9.00am-1.00pm
Monday-Thursday
Closed on Frida

Thursday, 31 July 2008

INSCRIEREA DE MENTIUNI IN ACTELE DE STARE CIVILA ROMANE PRIVIND SCHIMBARILE DE NUME SI / SAU PRENUME EFECTUATE DE CETATENII ROMANI IN STRAINATATE

In cazul in care solicitantul este in posesia atat a pasaportului emis de autoritatile straine, pe noul nume, cat si a documentului prin care s-a aprobat schimbarea numelui si/sau prenumelui in strainatate, cel in cauza are posibilitatea sa depuna o cerere de inscriere a mentiunii de schimbare a numelui de familie si/sau prenumelui, in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala, la:

- primaria care are in pastrare actul pe marginea caruia urmeaza sa se opereze mentiunea de schimbare de nume
si/sau prenume, ori
- la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul de resedinta.

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
1. originalul documentului de schimbare a numelui si/sau prenumelui, emis de autoritatile straine, in original si fotocopie (o copie va ramane la cerere si o cate o copie la fiecare dintre actele de stare civila in baza carora au fost emise certificatele ce urmeaza a fi schimbate) sau fotocopie legalizata de misiunea diplomatica;
2. traducerea legalizata a documentului, in original si fotocopie (o copie va ramane la cerere si o cate o copie la fiecare dintre actele de stare civila in baza carora au fost emise certificatele ce urmeaza a fi schimbate); traducerea se va face la misiunea diplomatica ori oficiul consular de cariera al Romaniei din tara de resedinta a solicitantului sau la un notar strain, in acest din urma caz trebuind sa fie aplicata Apostila, conform Conventiei de la Haga la 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, sau la un notar public roman;
3. fotocopia certificatului de nastere si/sau casatorie al persoanei pentru care se solicita inscrierea mentiunii;
4. fotocopia pasaportului emis de autoritatile romane sau, dupa caz, straine.

Cererea de inscriere a mentiunii se poate face in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala. Procura va fi data in aceleasi conditii ca si la punctul 2. In procura este necesar sa se faca referire, in mod expres, la faptul ca persoana imputernicita ii reprezinta pe solicitanti atat in vederea depunerii documentelor pentru inscrierea mentiunii, cat si pentru ridicarea noilor certificate de la oficiile de stare civila unde sunt inregistrate actele de stare civila ale acestora.

INSCRIEREA DE MENTIUNI IN ACTELE DE STARE CIVILA ROMANE PRIVIND SCHIMBARILE DE NUME SI / SAU PRENUME EFECTUATE DE CETATENII ROMANI IN STRAINATATE

In cazul in care solicitantul este in posesia atat a pasaportului emis de autoritatile straine, pe noul nume, cat si a documentului prin care s-a aprobat schimbarea numelui si/sau prenumelui in strainatate, cel in cauza are posibilitatea sa depuna o cerere de inscriere a mentiunii de schimbare a numelui de familie si/sau prenumelui, in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala, la:

- primaria care are in pastrare actul pe marginea caruia urmeaza sa se opereze mentiunea de schimbare de nume
si/sau prenume, ori
- la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul de resedinta.

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
1. originalul documentului de schimbare a numelui si/sau prenumelui, emis de autoritatile straine, in original si fotocopie (o copie va ramane la cerere si o cate o copie la fiecare dintre actele de stare civila in baza carora au fost emise certificatele ce urmeaza a fi schimbate) sau fotocopie legalizata de misiunea diplomatica;
2. traducerea legalizata a documentului, in original si fotocopie (o copie va ramane la cerere si o cate o copie la fiecare dintre actele de stare civila in baza carora au fost emise certificatele ce urmeaza a fi schimbate); traducerea se va face la misiunea diplomatica ori oficiul consular de cariera al Romaniei din tara de resedinta a solicitantului sau la un notar strain, in acest din urma caz trebuind sa fie aplicata Apostila, conform Conventiei de la Haga la 05.10.1961 cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, sau la un notar public roman;
3. fotocopia certificatului de nastere si/sau casatorie al persoanei pentru care se solicita inscrierea mentiunii;
4. fotocopia pasaportului emis de autoritatile romane sau, dupa caz, straine.

Cererea de inscriere a mentiunii se poate face in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala. Procura va fi data in aceleasi conditii ca si la punctul 2. In procura este necesar sa se faca referire, in mod expres, la faptul ca persoana imputernicita ii reprezinta pe solicitanti atat in vederea depunerii documentelor pentru inscrierea mentiunii, cat si pentru ridicarea noilor certificate de la oficiile de stare civila unde sunt inregistrate actele de stare civila ale acestora.

Procedarea schimbarii numelui

Primaria Satu Mare

Cazuri speciale
1. Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui - când aceasta schimbare a avut loc în strainatate:
 • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care şi-au schimbat numele de familie sau prenumele în străinătate, printr-o sentinţă judecătorească sau printr-un act administrativ, emis de o autoritate competentă străină, pot solicita înscrierea acestei schimbări în actele de stare civilă române, prezentând următoarele documente:

  • Adeverinţă cu privire la statutul juridic faţă de statul român emisă prin SERVICIUL DE CETATENIE de pe linga Ministerul Justitiei Bucureşti ,( str. Petofi Sandor Nr.47, sectorul 1) În cazul în care solicitantul nu mai posedă paşaport românesc sau când paşaportul românesc este expirat şi nu poate face dovada că este cetăţean român;
  • Adeverinţă din care să rezulte cum figurează cel în cauză în Registrul Permanent de Evidenţa Populaţiei - eliberată de Biroul Evidenţa Informatizată a Persoanei, de la ultimul domiciliu avut în ţară- în situaţia în care solicitantul se legitimează cu paşaport românesc expirat sau cu titlu de călătorie;
  • Actul original străin de aprobare a schimbării numelui de familie şi a prenumelui, apostilat conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, eliberat de autoritatea competentă străină + 2 copii xerox simple + 2 traduceri legalizate în limba română;
  • Certificatul de naştere românesc original + 2 copii xerox legalizate;
  • Certificatul de căsătorie românesc original + 2 copii xerox legalizate;
  • Xerocopii ale paşaportului străin şi ale celui românesc, paginile cu fotografia, datele personale şi domiciliul din străinătate – 2 ex;
  • Cerere scrisă depusă la primăria unde se găseşte actul de stare civilă ce trebuie modificat sau direct adresată către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti- str. Obcina Mare, nr. 2, sectorul 6, prin care se solicită aprobarea înregistrării schimbării de nume şi prenume, care au avut loc în străinătate şi depusă personal sau prin împuternicit la această instituţie;
  • Timbru fiscal de 1 leu RON

În cazul în care cel în cauză nu se poate prezenta personal să depună cererea şi să ridice noul certificat de stare civilă:

 • Procură de reprezentare la Primăria care are în păstrare actele de stare civilă ale celui în cauză şi către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti, prin care se împuterniceşte o persoană cu domiciliul în România, ca în numele mandantului, să solicite aprobarea înscrierii în actele de Stare Civilă române, a menţiunii de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui şi să obţină un nou certificat de stare civilă cu modificarea a cărei aprobare s-a solicitat- legalizată la oficiile diplomatice române din străinăte, fie la oricare notar public din România sau la notari publici din străinătate, caz în care procura va fi supralegalizată conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961;
 • Timbru fiscal de 1 leu RON

Tuesday, 29 July 2008

Siteul CFRului este penibil


Mersul Trenurilor Romania

website http://www.cfr.ro/scuzati-ma CFR dar este penibil sa aveti asa un site.
Asi dori sa gasesc mersul trenurilor de la A la B si sa-mi cumpar online biletul in timp de 4-5 minute. In schimb imi prezentati o pagina naspa de tot. Nimic nu va functioneaza. Fiecare student de informatica/webdevelopment  din anul intai va depaseste. Va bateti joc de calea ferata Romana. Una din cele mai extinse din Europa.
Am inteles ca de curand at-i spus ca nu mai sunt bani. Eu zic ca banii au fost si sunt dar toti aia care stau pe scaun si planifica si delegeaza CFRul si-au impartit banii fara rusine.

Faceti si voi un bun comun. Haideti, incepeti. Inca nu este prea tarziu. Faceti un site simplu cu mersul trenurilor actuale si un loc unde sa pot cumpara biletul online fara sa intru pe douasute de pagini.

Mi-e unu imi place mult sa calatoresc cu trenul si multi trebuie sa foloseasca trenul.
Va rog fiti mai amabil si mai zambitor la ghiseie doamnelor si domnilor CFR. Si, daca nu va place lucrul la CFR va rog, plecati.

Monday, 28 July 2008

Apostille in Freiburg, DE

Regierungspräsidium Freiburg
Kaiser-Joseph-Straße 167
79098 Freiburg i.Br.
Tel.: (0761) 208-0
Fax: (0761) 38 99 620
E-Mail: poststelle@rpf.bwl.de
- Apostille (Referat 17)
AnsprechpartnerIn: Frau Barwinski/ tel: (0761) 40 101 162

Hausanschrift:

Regierungspräsidium Freiburg
Bissierstraße 7 (auch Nachtbriefkasten für Terminsachen vorhanden)
79114 Freiburg i. Br.


Postanschrift:

Regierungspräsidium Freiburg
79083 Freiburg i. Br.

Telefon: 0761 208-0
Telefax: 0761 208-394200
E-Mail: poststelle@rpf.bwl.de (nicht für elektronisch signierte und verschlüsselte elektronische Dokumente)


Antrag fuer die Apostille

Tuesday, 22 July 2008

Oradea Directia de Evidenta a Personelor

SERVICIUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Luni 08,00 – 16,00

Miercuri 08,00 – 16,00

Vineri 08,00 – 16,00

Marţi, Joi

între orele 08,00 – 18,00

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a mun. ORADEA

SERVICIUL de STARE CIVILĂ

SCHIMBAREA pe cale administrativă

a NUMELUI (PRENUMELUI) persoanei fizice

Sediul materiei:

Ordonanţa Guvernului României nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 4 din Ordonanţa Guvernului 41/2003: „Cetăţenii români pot obţine pentru motive temeinice schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.” În acest sens, persoanele interesate sunt rugate să consulte prevederile O.G. 41/2003, art. 4, alin 2 respectiv 3.

Procedura:

Cererea de schimbare a numelui care trebuie să fie motivată se va depune la Serviciul de Stare Civilă de la Primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

Pentru cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate (C.R.D.S.) cererea se depune la primăria ultimului domiciliu avut în ţară, iar dacă nu a avut niciodată domiciliul în România – la Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

PRIMUL LUCRU PE CARE TREBUIE SĂ-L URMEZE PERSOANA INTERESATĂ DE SCHIMBAREA NUMELUI, este de a se adresa Serviciului de Stare Civilă din localitatea în care îşi are domiciliul, prezentând cartea/buletinul de identitate şi invocând, în baza O.G. 41/2003 unul din motivele precizate în acest act normativ.

- la Serviciul de Stare Civilă se completează un formular care va fi vizat de funcţionarul stării civile, urmând ca solicitantul să publice în M.O. intenţia de schimbare a numelui sau prenumelui, iar când se află în posesia M.O. se întoarce la Serviciul de Stare Civilă, prezentând:

Cererea de schimbare a numelui trebuie însoţită de următoarele acte:

Ø Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă;

Ø Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an*;

Ø Consimţământul dat în formă autentică (la notar), al celuilalt soţ, în cazul numelui de familie comun, purtat în timpul căsătoriei sau al celuilalt părinte în cazul schimbării numelui şi/sau a prenumelui pentru copilul minor;

Ø Cazierul judiciar al solicitantului;

Ø Cazierul fiscal al solicitantului – pentru persoanele cu statut de cetăţean român cu domiciliul în străinătate (C.R.D.S.) se va solicita o declaraţie dată în formă autentică pe propria răspundere, din care să rezulte dacă au sau nu datorii faţă de statul român;

Ø Copii acte de identitate ale solicitantului respectiv al persoanelor care-şi dau consimţământul pentru schimbarea numelui.

Cererea de schimbare a numelui se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, prin grija şi pe cheltuiala petiţionarului. În termen de 30 de zile de la publicarea extrasului în M.O. orice persoană interesată poate face opoziţie la aceste cereri.

Dosarul de schimbare a numelui se înaintează în termen de 5 zile Serviciului de Evidenţă a Persoanelor la care este arondată localitatea care va efectua verificările specifice.

Serviciul public comunitar judeţean prin structura de stare civilă, verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Ordonanţă şi, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, printr-un referat, preşedintelui Consiliului Judeţean emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui în termen de 60 de zile de la primirea dosarului.

Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă, dispoziţia de respingere se comunică în termen de 10 zile de la emitere, direct solicitantului, care o poate contesta în termen de 30 de zile de la data comunicării, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

Dacă cererea de schimbare a numelui a fost admisă solicitantul va fi înştiinţat, urmând ca în termen de 90 de zile să se prezinte pentru achitarea taxei extrajudiciare de timbru de 11 lei (camera 14 parter la Direcţia Finanţe Locale) şi pentru depunerea certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie şi naştere ale copiilor minori) în original, chitanţa de plată a taxei de schimbare a numelui şi cereri individuale prin care solicită certificatele de stare civilă potrivit schimbării de nume obţinute prin dispoziţie.

După obţinerea noilor certificate de stare civilă petentul este obligat să se adreseze Serviciului de Evidenţă a Persoanelor în vederea obţinerii unei noi cărţi de identitate potrivit dispoziţiei de schimbare de nume.

Material elaborat în luna NOIEMBRIE 2007

How to find the German Embassy in London
The London Embassy's main entrance is situated on Chesham Place, a few steps from Belgrave Square. For visa, passport and consular matters please use the side entrance in Belgrave Mews West under the arch. The nearest Tube stations are Hyde Park Corner (Piccadilly Line) and Sloane Square (District). The nearest mainline station is Victoria. Heathrow Airport is approx. 50 min by Tube.

34 Belgrave Square, formerly the German Information Centre, is used as a venue for special events and receptions only.


German Embassy in London (consular services)